درباره ما

درباره ما

ورکی نت از دی ماه سال ۱۳۹۹ فعالیت خود را آغاز نمود. ما یک تیم کوشا، جوان و در عین حال با تجربه  دانش خود برای اطلاع رسانی ؛ معرفی و آموزش کسب و کار اینترنتی در اختیار ایرانیان قرار داده ایم. هدف ما منفعت کاربران ایرانی، شفافیت در انتقال اطلاعات ، افزایش آگاهی افراد در زمینه های مرتبط با فعالیت سایت از سوءاستفاده‌ی کلاه‌برداران اینترنتی از کاربران ایرانی می باشد.